Pracownia badań psychotechnicznych
Psycho-Diagnostyka

Badania dla osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń

Poniżej znajdują się informacje na temat przeprowadzanych badań.

Obowiązkowi badania psychologicznego podlegają osoby posiadające broń bądź starające się o uzyskanie licencji. Badanie ma na celu wykluczenie osób z istnieniem zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Grupa osób podlegających badaniom:

 • osoby posługujące się bronią hobbistycznie lub zawodowo
 • osoby ubiegające się o pozwolenie na posiadanie broni
 • osoby trudniące się obrotem materiałami wybuchowymi, wytwarzaniem broni czy też materiałów wybuchowych
 • osoby trudniące się wytwarzaniem technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby nabywające, przechowujące i rozprowadzające materiały wybuchowe
 • detektywi
 • myśliwi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy oraz strażnicy gminni
 • komornicy, kuratorzy, sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony fizycznej

Wybrane podstawy prawne:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.
 • Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami.

Badania na broń

O pozytywnym orzeczeniu wydanym przez psychologa decyduje wynik badania. Poniżej znajduje się więcej szczegółowych informacji.

Co obejmuje badanie

poziom rozwoju intelektualnego
cechy osobowości
funkcjonowanie w sytuacjach trudnych
poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Stany chorobowe decydujące o negatywnym wyniku badania

zaburzenia psychiczne / zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (nie dotyczy tytoniu) / schizofrenia / zaburzenia nastroju / zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne / przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne / przewlekłe zaburzenia behawioralne / zaburzenia osobowości / zaburzenia nawyków i popędów / zaburzenia preferencji seksualnych / upośledzenie umysłowe / całościowe zaburzenia rozwojowe / zaburzenia zachowania i emocji

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom

które nie ukończyły 21 lat (wyjątek: osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, na wniosek właściwego ZO PZŁ) /
z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej / wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego / uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych / nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Polski / co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego

Umów się na badanie

Rejestracja +48 507 490 401

Kontakt e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji

psycholog legnica

Badania kierowców, psychotesty, badania na broń, opinie psychologiczne. 

Gabinety

Legnica, Sobótka, Żerniki Wrocławskie

Kontakt i rejestracja

+48 507 490 401

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.