PSYCHOLOG

Beata Szejna - Pęcikiewicz

Uprawniona do przeprowadzania badań dla osób posiadających lub starających się o wydanie pozwolenia na broń.

Moje kompetencje

  • 5 letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia - Uniwersytet Wrocławski
  • specjalizacja z Psychologii Transportu - Uniwersytet Jagielloński
  • uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych dla osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni - Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
  • uprawnienia do wydawania opinii psychologicznych - Akademia Psyche / Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  • wpis do ewidencji psychologów służby medycyny pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
  • wpis do rejestru psychologów upoważnionych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

KONTAKT

+48 507 490 401

psycholog legnica

Badania kierowców, psychotesty, badania na broń, opinie psychologiczne. 

Gabinety

Legnica, Sobótka, Żerniki Wrocławskie

Kontakt i rejestracja

+48 507 490 401

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.